Yuen Long Theatre
9 Yuen Long Tai Yuk Road, N.T.
Website